Struktūrinis dialogas – tai procesas, kurio metu vyksta jaunimo ir sprendimų priėmėjų diskusijos įvairiomis temomis. Diskutuojančios pusės bendradarbiauja siekdamos bendros jaunimo politikos vykdymo tiek nacionaliniu, tiek ES lygmeniu. Pasitelkus struktūrinio dialogo įrankį kiekvienas jaunas žmogus turi galimybę aktyviai įsitraukti į sprendimų priėmimo procesą bei prisidėti prie Lietuvos ir Europos politikos formavimo proceso.

 

Struktūriniu dialogu siekiama užtikrinti, kad rengiant ES jaunimo politiką būtų atsižvelgiama į jaunimo nuomonę, sukurti palankesnę aplinką vykti jaunų žmonių inicijuotiems pokyčiams bei paskatinti jaunus žmones aktyvaus dalyvavimo principus taikyti ir kasdieniame gyvenime.

 

Įsivaizduok šeimą: tėtis, mama ir trys vaikai. Per vienerius su puse metų šeima kartą gali sau leisti išvykti atostogauti. Kas nusprendžia, kur ir kaip šeima praleis atostogas? Tiek tėvai (suaugusieji), tiek vaikai (jauni žmonės) turi savų interesų ir prioritetų. Ar tėvai priima sprendimą patys, ar į sprendimų priėmimą įtraukia ir vaikus? O jei įtraukia, ar į jų nuomonę atsižvelgiama?

 

KAIP VYKSTA STRUKTŪRINIS DIALOGAS?


Tėvai (suaugusieji), žinodami finansines atostogų galimybes, pakviečia vaikus, kad sužinotų visos šeimos narių nuomonę: ar šeima nori vykti atostogauti ir kokių atostogų norėtų kiekvienas iš šeimos narių (suformuluojama struktūrinio dialogo tema);


Vaikai pasitarę pateikia savo idėjas ir siūlymus tėvams (vyksta konsultacijos, rezultatai apibendrinami);


Visos šeimos narių nuomonės apžvelgiamos, sugrupuojamos, suformuluojami galimi kompromisai, pasveriama, kurie variantai realistiški, o kuriems, pavyzdžiui, neužteks pinigų (Europos iniciatyvinis komitetas parengia visų nuomonių apibendrinimą – dokumentą);


Tada įvyksta šeimos susitikimas, kai visi pasiūlyti variantai apsvarstomi ir priimami sprendimai, kur šeima vyks atostogauti, kokios idėjos bus atidėtos kitiems metams, kaip kiekvieno iš šeimos narių – tiek suaugusiųjų, tiek vaikų – norai bus įgyvendinti vienos kelionės metu (II-oji Europos jaunimo konferencija, jaunimo delegatai ir sprendimų priėmėjai remdamiesi konsultacijų rezultatais parengia jungtines rekomendacijas);


Tėvai paskambina seneliams ir paklausia jų patarimo, kaip geriausiai suplanuoti atostogas. Seneliai pateikia savo pastebėjimus apie jaunos šeimos planus. Šeima dar kartą peržvelgia visas idėjas ir patvirtina kelionės planą (po tolimesnių diskusijų ir politinių debatų III-iojoje ES konferencijoje pateikiamos bendru sutarimu priimtos konferencijos išvados, jos perduodamos ES Tarybai);


Šeima išvažiuoja atostogauti (ES Taryba parengia rezoliuciją, į ją atsižvelgiama formuojant ir įgyvendinant su jaunimo reikalais susijusią politiką ES).