KAIP ATSIRADO STRUKTŪRINIS DIALOGAS?

 

Struktūrinis dialogas yra 2001 m. parengtos Baltosios knygos „Naujas impulsas Europos jaunimui“, kuri akcentuoja konsultavimosi su jaunais žmonėmis tiesiogiai juos paliečiančiais jaunimo politikos klausimais svarbą, rezultatas. 2005 m. ES Taryba Rezoliucija pakvietė Europos Komisiją ir valstybes nares vystyti struktūrinį dialogą su jaunais žmonėmis ir jaunimo organizacijomis taip pat jaunimo problemų bei iššūkių ekspertais ir sprendimų priėmėjais.

Stipriausia paskata struktūrinio dialogo įgyvendinimui tapo Europos bendradarbiavimo jaunimo srityje sistema (2010-2018), kuria jauni žmonės identifikuojami kaip raktiniai veikėjai visuomenėje. Taip pat akcentuojama jaunų žmonių teisių įsitraukti ir dalyvauti tiesiogiai juos paliečiančios politikos kūrime svarba.

 

STRUKTŪRINIO DIALOGO CIKLAI

 

Nuo 2010 m. įgyvendinti 5 struktūrinio dialogo ciklai (po 18 mėnesių). Kiekviename cikle kertiniu tašku tapdavo Europos jaunimo konferencijos, kuriose jauni žmonės susitikdavo su sprendimų priėmėjais aptarti konsultacijų rezultatus bei kurti bendras rekomendacijas konkrečia tema.

Pirmojo ciklo (2010-2011) prioritetu identifikuotas JAUNIMO NEDARBAS. Ciklui prezidentavo:

 • Ispanija tema „Jaunimo socialinė įtrauktis per darbą“. Rekomendacijas galite rasti čia.
 • Belgija tema „Darbas su jaunimu“.
 • Vengrija tema „Jaunimo dalyvavimas“. Rekomendacijas galite rasti čia.

 

Antrojo ciklo (2011-2012) prioritetu identifikuotas JAUNIMO DALYVAVIMAS DEMOKRATINIAME GYVENIME EUROPOJE.  Ciklui prezidentavo:

 • Lenkija tema „Jaunų žmonių mobilumas ir bendradarbiavimas tarp ES ir ES kaimyninių valstybių“. Rekomendacijas galite rasti čia.
 • Danija tema „Dalyvavimas: kūrybingumas ir inovatyvumas“;
 • Kipras tema „Jaunimo dalyvavimas ir socialinė įtrauktis, dėmesį nukreipiant į migrantus jaunus žmones“. Rekomendacijas galite rasti čia.
   

Trečiojo ciklo (2013-2014) prioritetu identifikuota JAUNŲ ŽMONIŲ SOCIALINĖ ĮTRAUKTIS EUROPOJE.  Ciklui prezidentavo:

 • Airija, didžiausią dėmesį nukreipiant į darbo su jaunimu kokybe. Rekomendacijas galite rasti čia.
 • Lietuva tema „Nori įsitraukti?“.
 • Graikija, fokusuodamasi į jaunimo verslumą. Su ES Tarybos rezoliucija po trečiojo ciklo galite susipažinti čia.
   

Ketvirtojo ciklo (2014-2015) prioritetu identifikuotas JAUNIMO POLITINIO DALYVAVIMO ĮGALINIMAS. Ciklui prezidentavo:

 • Italija, dėmesį nukreipdama į jaunimo įgalinimo politiniam dalyvavimui gaires bei jaunų žmonių prieinamumo prie savo teisių rekomendacijų kūrimo. Rekomendacijas galite rasti čia. Taip pat galite susipažinti su parengtomis gairėmis.
 • Latvija, koncentruodamasi ties jaunimo dalyvavimu. Rekomendacijas galite rasti čia.
 • Liuksemburgas, koncentruodamosi ties jaunimo dalyvavimu. Rekomendacijas galite rasti čia. Taip pat galite susipažinti su ES Tarybos išvadomis.
   

Penktojo ciklo (2016-2017) prioritetu identifikuotas VISŲ JAUNŲ ŽMONIŲ ĮGALINIMAS SKIRTINGOJE, SUJUNGTOJE IR ĮTRAUKIOJE ERUOPOJE: PASIRUOŠĘS GYVENIMUI, PASIRUOŠĘS VISUOMENEI. Ciklui prezidentavo:

 • Olandija, kuri dėmesį sukoncentravo į jaunų žmonių įgalinimo skirtingoje, sujungtoje ir įtraukioje Europoje gairių kūrimą. Su parengtomis gairėmis galite susipažinti čia.
 • Slovakija, kurios metu kurtos rekomendacijos, kaip įgalinti jaunus žmones, atsižvelgiant į konsultacijų rezultatus. Rekomendacijas galite rasti čia.
 • Malta, kurioje buvo dalijamasi patirtis ir pasiūlymai, kaip įgyvendinti rekomendacijas. Su gairėmis galite susipažinti čia.
11216-630-778.jpg